Preloader

National Panels

Истински специалист по качествени данни

България 14 000 respondenți Чешката република 64 000 respondenți Унгария 24 000 respondenți Полша 23 000 respondenți Румъния 16 000 respondenți Словакия 26 000 respondenți Тайланд (2025) Украйна (2025)
Полша

15-24 ГОДИНИ 33%

25-34 ГОДИНИ 22%

35-44 ГОДИНИ 20%

45-54 ГОДИНИ 14%

55-64 ГОДИНИ 7%

65+ ГОДИНИ 4%

Чешката република

15-24 ГОДИНИ 20%

25-34 ГОДИНИ 22%

35-44 ГОДИНИ 19%

45-54 ГОДИНИ 16%

55-64 ГОДИНИ 12%

65+ ГОДИНИ 11%

Словакия

15-24 ГОДИНИ 14%

25-34 ГОДИНИ 28%

35-44 ГОДИНИ 25%

45-54 ГОДИНИ 17%

55-64 ГОДИНИ 10%

65+ ГОДИНИ 6%

Унгария

15-24 ГОДИНИ 10%

25-34 ГОДИНИ 18%

35-44 ГОДИНИ 21%

45-54 ГОДИНИ 21%

55-64 ГОДИНИ 15%

65+ ГОДИНИ 15%

България

15-24 ГОДИНИ 19%

25-34 ГОДИНИ 35%

35-44 ГОДИНИ 22%

45-54 ГОДИНИ 15%

55-64 ГОДИНИ 7%

65+ ГОДИНИ 2%

Румъния

15-24 ГОДИНИ 17%

25-34 ГОДИНИ 24%

35-44 ГОДИНИ 29%

45-54 ГОДИНИ 22%

55-64 ГОДИНИ 7%

65+ ГОДИНИ 1%

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Искате ли повече информация за панелите, често задаваните въпроси, правилата и условията или профилирането?

ПАНЕЛНА
КНИГА

Ръководство с информация и примерни данни от панелите.

37 ВЪПРОСА И ОТГОВОРА ОТ ESOMAR

Всичко за извадките и панелите в един документ.

УСЛОВИЯ И
ПРАВИЛА

Пълна информация за условията и нашата дейност

ПРОФИЛИРАНЕТО

На каква основа определяме извадката и какви са нашите критерии?

ВРЪЗКИ

Ние сме надежден източник на данни за пазарни и социални проучвания в Чехия, Словакия, Полша, Унгария, България и Румъния.

ГЛАВНИ СЪБИТИЯ

НОВИНИ И ГЛАВНИ СЪБИТИЯ

Интересувате ли се от света на данните и искате да бъдете в крак с новостите?