ЗА НАС

Компанията е създадена през 2011 г., посредством обединяването на онлайн панелите на 3 водещи в Чехия и Словакия агенции за маркетингови изследвания – Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM/MARK. 

Ние се фокусираме основно върху региона на ЦИЕ, като приоритетът ни е възможно най-високо качество на данните. Използваме собствен софтуер, текущо сме активни в 6 държави – Чехия, Словакия, Унгария, Полша, България и Румъния. Годишно осигуряваме 2 милиона попълнени въпросника в 3000 проекта.

Всички локални панели оперират под една шапка – Европейски Национални Панели.

Представяме членовете на нашия екип:

Tomas Říha

Interim CEO

riha @nationalpanel.eu

+420 778 541 817

Andrea Divíšková

Operations manager

diviskova @nationalpanel.eu

+420 733 122 166

Членство